English Profile organizuje szkolenia językowe dla młodzieży i dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania. Współpracujemy zarówno z firmami jak i osobami prywatnymi.

Wierzymy, że efektywne zajęcia to praca w małych 2-6 osobowych grupach.

Decydując się na współpracę z English Profile zyskujecie Państwo profesjonalną opiekę lektorów, którzy dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu przekażą Wam wiedzę w klarowny i przystępny sposób.

Urozmaicone zajęcia prowadzone metodą komunikatywną udowodnią Państwu, że nauka to nie tylko ciężka praca, ale też przyjemność połączona z uzyskiwaniem wymiernych rezultatów.

Systematycznie kontrolujemy Państwa postępy. Wykrywamy braki i pracując nad ich skuteczną eliminacją. Wyniki, frekwencje oraz zakres przerobionego materiału umieszczamy w raportach miesięcznych oraz raportach semestralnych szczegółowo dokumentujących przebieg kursu w wykonaniu każdego Kursanta.

Po zakończeniu kursu wystawiamy również certyfikat.

Nasze kryteria oceny znajomości języka bazują na Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Zapoznaj się z ofertą kursów języka angielskiego English Profile realizowanych w Warszawie:

  • Konwersacje z języka angielskiego
  • Kursy egzaminacyjne z języka angielskiego
  • Kursy firmowe z języka angielskiego
  • Kursy indywidualne z języka angielskiego
  • Kursy maturalne z języka angielskiego
  • Kursy ogólne z języka angielskiego