Kursy ogólne z języka angielskiego przeznaczone są dla tych z Państwa, którzy potrzebują języka angielskiego w obecnej pracy, mają w planach jej zmianę a może awans, czy też pragną podróżować. Jeśli brakuje Państwu umiejętności i swobody w posługiwaniu się językiem ogólnym to jest kurs dla Państwa.

Uczestnicy kursów ogólnych poznają język używany w codziennych sytuacjach. Szkolenie pozwala udoskonalić przede wszystkim mówienie, ale również rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie, gramatykę oraz wymowę.
Główny nacisk kładziemy na umiejętność efektywnej komunikacji, która pozwala na poprawę płynności i stopniowy wzrost pewności w korzystaniu z poznawanych struktur językowych.

Prowadzący bazuje na wybranym podręczniku, ale istotnym elementem zajęć są dodatkowe materiały w postaci artykułów prasowych, audycji, fragmentów programów anglojęzycznych.

Uczymy od podstaw lub systematyzujemy wiedzę, którą już Państwo posiadacie. Systematycznie sprawdzamy stopień opanowania nowego materiału, czemu służą częste testy w formie pisemnej oraz ustnej. Nie dopuścimy do powstawania zaległości!

Prowadzimy kursy na wszystkich poziomach zaawansowania.
Korzystamy z podręczników takich jak seria New English File oraz Total English.