Kursy maturalne z języka angielskiego są realizowane przez lektorów, którzy są doświadczonymi egzaminatorami maturalnymi. Przygotowujemy uczniów do nowej matury z języka angielskiego ustnego, jak również do egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Nasz kurs maturalny zawiera w sobie nie tylko wykonywanie typowych zadań egzaminacyjnych, ale również pracę nad indywidualnymi błędami językowymi. Program nauczania na kursie jest zgodny ze standardami egzaminacyjnymi podanymi w informatorze maturalnym.

W trakcie trwania kursu organizowane są próbne egzaminy maturalne mające na celu stworzenie sytuacji maturalnej i sprawdzenie postępów w przygotowaniu do matury.