Realizując kursy firmowe z języka angielskiego proponujemy przede wszystkim profil biznesowy, ale istnieje również możliwość wyboru profilu ogólnego lub wariantu łączonego.

Każdy kurs poprzedzony jest analizą potrzeb. Test pisemny oraz rozmowa z metodykiem pozwalają nam na precyzyjne określenie celów, do których wspólnie dążymy. Opracowujemy plan działania uwzględniający wiedzę, możliwości a także doświadczenia uczestników.

Korzystamy ze sprawdzonych podręczników takich jak: The Business, New Market Leader, In Company, które stanowią bazę uzupełnianą materiałami dodatkowymi w postaci artykułów prasowych, audycji radiowych lub dodatkowych ćwiczeń powiązanych z omawianym zagadnieniem.

Kładziemy nacisk na rozwój praktycznych umiejętności mających zastosowanie w życiu zawodowym uczestników. Jeśli brak Państwu pewności podczas wyjazdów służbowych czy negocjacji, a rozmowy telefoniczne, przygotowywanie prezentacji w języku angielskim lub prowadzenie korespondencji to nieustanne źródło stresu zapewnimy Państwu niezbędny zasób słownictwa i możliwość sprawdzenia się w każdej z tych sytuacji pod okiem czujnego prowadzącego.

Maja Państwo wgląd w przebieg kursu. Miesięczne raporty dokumentują frekwencje uczestników, wyniki oraz zrealizowany materiał. Semestralne raporty w sposób szczegółowy pokazują postępy kursantów z zakresu poszczególnych sprawności językowych.

Certyfikat wystawiany po ukończeniu każdego kursu.

Przygotowanie do egzaminów BEC oraz LCCI.